Veelgestelde vragen

Raadpleeg hiervoor onze gedetailleerde pagina 'Hoe inschrijven?'. Zijn er nog onduidelijkheden of loopt je inschrijving ergens vast, aarzel dan niet ons te contacteren via info@jongehelden.be of via 016 66 43 70.

Wij proberen er te allen tijde voor te zorgen dat iedereen een fijne ervaring heeft bij Jonge Helden. Is dat toch niet zo, dan mag je ons hierover altijd contacteren. Je kan hiervoor een contactformulier invullen, ons mailen of ons bellen. Probeer in eerste instantie altijd de klacht te richten aan de desbetreffende dienstverantwoordelijke (zie wie is wie), zodat je zo snel en zo goed mogelijk kan verdergeholpen worden. Betreft je klacht grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld agressie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag), dan kan je hiervoor in alle vertrouwen terecht bij Sandra, ons Aanspreekpunt Integriteit (sandra@jongehelden.be; 0491 394714).

Als lid van Steunpunt Vakantieparticipatie (voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden moeilijk op vakantie kunnen), geeft Jonge Helden heel wat plaatsen op initiatieven vrij voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Info over dit aanbod en inschrijvingen verlopen via jouw sociale organisatie of via Steunpunt Vakantieparticipatie zelf: www.vakantieparticipatie.be of het gratis nummer 1700.

Financiële drempels mogen nooit de reden zijn om niet mee te kunnen op een initiatief van Jonge Helden! Heb je een ideaal kamp, speelweek, of cursus voor je kind gevonden, maar is het moeilijk om de prijs meteen/volledig te betalen? Neem dan zonder aarzelen contact op met ons via info@jongehelden.be.

 

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Zeker! Wil je naast ons online overzicht ook graag een papieren overzicht van onze Jonge Helden-initiatieven krijgen, bezorg ons dan je adres via info@jongehelden.b. Laat ons weten in welke initiatieven je interesse hebt (kampen, cursussen of speelweken) en wij sturen je zo snel mogelijk een aangepaste brochure op.

Na het theoretisch luik (de cursus) komt het praktisch luik, namelijk de stage. Deze regel je volledig zelf, en moet uit minstens 50 uur bestaan.

Waar je precies je stage doet dat mag je in zekere mate zelf kiezen. Uiteraard willen wij heel graag dat je je stage bij Jonge Helden doet, maar ook ander erkend jeugdwerk is toegestaan.Een overzicht van erkende stageplaatsen kan je terugvinden op de site van de overheid over het kadervormingstraject. Staat de organisatie van jouw voorkeur er niet tussen? Contacteer ons even (info@jongehelden.be of 016 66 43 70) om te vragen of die stageplaats zeker in orde is. Anders loop je het risico om achteraf te horen te krijgen dat we je stage niet mogen goedkeuren en geen attest kunnen aanvragen voor jou. In elk geval moet je stageplaats zich registreren op mijnkadervorming.be .

Je mag je stage-uren verdelen over verschillende verenigingen maar zorg ervoor dat diegene die je het langst heeft begeleid tijdens je stage je eindbeoordeling invult. Je animatorstage gebeurt onder begeleiding van een erkend stagebegeleider.Deze persoon moet:• het attest hoofdanimator in het jeugdwerk hebben;• of het attest instructeur in het jeugdwerk hebben;• of een diploma of getuigschrift hoger onderwijs hebben van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten;• of is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;• of heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk.

De stagebegeleider schrijft in je stageboekje zijn eindoordeel en duidt aan of je volgens hem/haar geslaagd bent (of niet). Jouw stageplaats moet dit dan ook aanduiden via mijnkadervorming.be. Als de beoordeling positief was, mag je je inschrijven voor een terugkomdag om zo je traject af te sluiten. Stel dat je voor deze stage nog niet geslaagd bent, dan bezorgen we je met plezier een nieuw exemplaar, als je dat wilt, voor een nieuwe poging.

Je mag volledig zelf kiezen of je een stage bij Jonge Helden doet of bij een andere (erkende) jeugdwerkorganisatie.

Je kan jezelf opgeven als stagiair animator voor één of meerdere van onze speelweken. Om aan 50 uren te geraken, dien je minimaal twee initiatieven te begeleiden.Wanneer je je stage ergens anders volgt, kan je kiezen tussen speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen zoals Scouts en Chiro, jeugdateliers ...

Een overzicht van erkende stageplaatsen kan je terugvinden op de site van de overheid over het kadervormingstraject. Staat de organisatie van jouw voorkeur er niet tussen? Contacteer ons even (info@jongehelden.be of 016 66 43 70) om te vragen of die stageplaats zeker in orde is. Anders loop je het risico om achter te horen te krijgen dat we je stage niet mogen goedkeuren en geen attest kunnen aanvragen voor jou. 

In elk geval moet je stageplaats zich registreren op mijnkadervorming.be

De praktische info wordt normaal gezien ten laatste 14 dagen voor de start van een initiatief verzonden, en zal vanaf dan ook onderaan het initiatief op onze website terug te vinden zijn. Soms kan hier door omstandigheden enige vertraging op zitten. Een week voor de cursus begint moet je echter zeker de info ontvangen hebben.

Deze info wordt in de meeste gevallen verstuurd naar het mailadres van de inschrijver (account-eigenaar). OPGELET: Deze mail met bijlage komt soms in de map ongewenste email terecht. Controleer of je spamfilter onze e-mail niet blokkeert. De afzender van deze mails is altijd 'noreply.info@jongehelden.be'. Heb je een persoonlijk e-mailadres opgegeven, dan kun je best het domein '@jongehelden.be' toevoegen aan je veilige/vertrouwde afzenders, dit via opties/instellingen. Kan je niets terugvinden, neem dan zeker een kijkje op de pagina van het initiatief, waar onderaan dezelfde pdf terug te vinden is.

Dat hangt van gemeente tot gemeente af. Bijna elke gemeente betaalt op zijn minst een gedeelte terug, sommigen betalen het volledige bedrag terug. De regels kunnen ook verschillen naargelang de aard van de cursus (kadervorming of niet). Om te weten welke regels en voorwaarden in jouw gemeente gelden, kan je alvast even een kijkje nemen op dit overzichtskaartje.

Om deze terugbetaling te bekomen, kan je zelf een attest downloaden via je account op inschrijven.jongehelden.be. Ga via 'mijn profiel' naar 'historiek en overzichten', selecteer 'mijn activiteiten' en download onderaan de pagina de gewenste attesten.

Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen en/of animatorcursussen terug, elk volgens hun eigen regels. Doorgaans wordt er terugbetaald voor kinderen en jongeren tot 25 jaar.

Je kan hiervoor zelf een attest downloaden via je account op inschrijven.jongehelden.be. Ga via 'mijn profiel' naar 'historiek en overzichten', selecteer 'mijn activiteiten' en download onderaan de pagina de gewenste attesten. Deze attesten zijn uiteraard enkel beschikbaar voor inschrijvingen die via ons platform gebeurden. Schreef jij je in via de gemeente, dan dien je bij hen aan te kloppen voor een attest.

Deze attesten kunnen ook gebruikt worden voor een eventuele terugbetaling van de gemeente voor deelname aan een cursus.

 

We houden waar mogelijk rekening met bijzondere verzoeken en voorschriften voor dieet, allergie, …

Het volstaat om dit te vermelden bij de gegevens van de deelnemer op je online account op inschrijven.jongehelden.be. We doen dan het nodige om de kookploeg op de hoogte te brengen.

Bij de inschrijving dien je zelf aan te geven of er foto's mogen gemaakt worden van jouw kind(eren). Wij zullen deze foto's enkel gebruiken als herinnering voor de deelnemers en hun ouders. Indien er foto's genomen werden, sturen wij na afloop van de zomer een link, enkel naar deze mensen en naar de animatoren die deze week begeleid hebben. Duidde je niet aan dat foto's gemaakt mogen worden, dan zullen wij op alle manieren vermijden dat jouw kind herkenbaar op een foto staat. Lees hier meer over deze privacy-regels.

Van de meeste kampen en speelweken worden er foto's genomen. Dit gebeurt door de begeleiders, de jongeren zelf of door een Jonge Helden personeelslid dat op bezoek komt. Het kan gebeuren dat door de drukte helaas geen foto's van een initiatief worden gemaakt. Wij hopen dan dat de verhalen van je kind voldoende tot de verbeelding spreken.

 

Mis je een voorwerp? In het geval van lokale speelweken, ga dan indien mogelijk eerst een kijkje nemen op de locatie zelf, of neem contact op met je jeugddienst. Wij trachten deze verloren voorwerpen zo veel mogelijk ter plaatse te houden.

Niets gevonden, of gaat het om een kamp met overnachting? Mail dan naar info@jongehelden.be en omschrijf ons je verloren voorwerp. Wij kunnen nakijken of het teruggevonden werd. Indien we het in ons bezit hebben, kunnen we het per post opsturen. De verzendingskosten worden wel doorgerekend. Indien mogelijk, kan je het altijd komen ophalen op ons kantoor in Leuven.

Je ontvangt van Jonge Helden een mail met alle praktische info, enkele weken voor jouw kamp begint, waarin onder andere staat wat je moet of mag meebrengen.Deze praktische info kan je nadien ook altijd terugvinden onderaan de pagina van het initiatief op www.jongehelden.be/aanbod.

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die tijdens het kamp nog geen 12 jaar waren. Dit kan je vanaf januari (het jaar erop) via je account op de webshop inschrijven.jongehelden.be downloaden, na aanmelding.