Algemene Voorwaarden

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN 2020

-Hoe inschrijven

-Wanneer ben je ingeschreven

-Leeftijden

-Betaling

-Prijzen en kortingen

-Fiscaal attest

-Attest van deelname

-Annulering en wijziging inschrijving

-Medische gegevens

-Inclusie

-Verzekering

-Publicaties en privacy 

-Geschillen

 

B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP 2020

- Verzekerd aansluiten (betalend)

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN 2020

Initiatieven zijn de kampen, speelweken en cursussen die Jonge Helden doorheen het jaar organiseert.

[Hoe inschrijven?] 

Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingsmodule op onze webshop, inschrijven.jongehelden.be. Inschrijven via mail of telefoon is niet mogelijk.

Dit doe je met een Jonge Helden-account. Gelieve geen nieuwe accounts aan te maken indien het systeem meldt dat je al bekend bent in onze klantendatabank. Op basis van gebruikersnaam of emailadres kan je eenvoudig je gegevens terug opvragen via de link ‘wachtwoord vergeten’. Lukt dit niet, kan je ons ook altijd contacteren om je accountgegevens terug te vinden.

Een inschrijving mag enkel gebeuren door een meerderjarige. Deze is verantwoordelijk voor de inschrijving en de betaling. Een meerderjarige kan minderjarige gezinsleden toevoegen in de webshop en deze vervolgens inschrijven. Gebeurt een inschrijving toch via de account van een minderjarige, dan zal deze niet verwerkt worden en zal er contact opgenomen worden om de inschrijving op de juiste manier uit te voeren. 

Indien het inschrijven niet lukt, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

[Wanneer ben je ingeschreven?] 

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, kom je in onze betaalmodule. Vanaf het moment dat wij de betaling hebben ontvangen, is de inschrijving definitief.  Een inschrijving kan na dit moment nog 7 dagen kosteloos geannuleerd worden (enkel schriftelijk, zie Annulering).

Opgelet: om praktische redenen geldt de verzakingstermijn van 7 dagen niet bij een inschrijving op minder dan een maand voor de start van het initiatief.

Via je account op inschrijven.jongehelden.be kan je ook de belangrijkste documenten raadplegen. Deze worden hier geplaatst op hetzelfde moment als het versturen van de e-mail. Hierdoor kan je als inschrijver op 2 manieren het inschrijvingsproces opvolgen. Ook indien je via één van beide manieren geen inschrijvingsbevestiging kreeg, blijven de annuleringsvoorwaarden van kracht. Indien noch via de account op de webshop, noch via mail de inschrijving bevestigd is, is er iets mis gegaan en is de inschrijving niet definitief. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.

[Leeftijden] 

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Jonge Helden strikt gerespecteerd. Bij kampen en speelweken kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor steeds contact op te nemen met Anton Schroyens, verantwoordelijke speelweken en kampen, op het nummer 016/ 66 43 70 of via onze contactpagina.

Bij onze cursussen kan van de leeftijd niet afgeweken worden, aangezien de leeftijdsvoorwaarden strikt worden opgelegd door de Vlaamse Overheid.

[Betaling] 

Bij je inschrijving kom je rechtstreeks op onze betaalmodule terecht. Je betaalt dus meteen, geen vervelende administratie meer achteraf.

Op kamp/cursus gaan kost geld. Jonge Helden wil geenszins dat prijs een drempel vormt om mee te gaan op onze initiatieven. Heb je moeilijkheden om meteen/volledig te betalen, neem dan contact met ons op via info@jongehelden.be of 016 66 43 70.

[Prijzen en kortingen] 

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevat de volledige kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, eventuele overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering.

Kortingen op initiatieven die doorgaan in 2020

De kortingen die Jonge Helden hanteert, worden uitgedrukt als een percentage.

Kortingsstructuur:

·         Getrouwheidskorting:

Van toepassing op: speelweken ( code SPW ), internaatkampen ( code VAK ) en cursussen ( code CUR):

o    10%: aan wie in 2019 of 2018 meeging met Jonge Helden als deelnemer of begeleider

Deze kortingen worden automatisch toegekend bij inschrijving via onze webshop.

Opgelet, voor de speelweken in Brecht, Kortrijk en Sint-Pieters-Leeuw worden de prijzen door de gemeente/organisatie zelf bepaald. Voor deze initiatieven geldt onze kortingsstructuur niet. Ook voor de kampen in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen gelden deze kortingen niet.

  • Aangesloten initiatief/partner korting:
    • 10% Leden en leiding van bij Jonge Helden aangesloten jeugdateliers, op kampen, speelweken en cursussen.
    • 10% Leden en leiding van bij Jonge Helden aangesloten partnerorganisaties  (Wakasa, Sofoco, Ablynx, Emmaus, UA, AZ Groeninge of Pluspas), op internaatskampen en cursussen.

Deze kortingen worden niet automatisch toegekend. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Op voorhand contact opnemen met ons via info@jongehelden.be om aan te geven dat je recht hebt op deze korting. Dan koppelen wij dit aan jouw account zodat de korting bij inschrijving automatisch wordt verrekend.
  • Tijdens de inschrijving, in het opmerkingenveld, OF binnen de 7 dagen na inschrijving via mail, aangeven dat je recht hebt op deze korting. Je betaalt dan eerst het volledige bedrag, maar na controle storten wij het kortingspercentage terug.

Geen van deze kortingen zijn cumulatief.

Er worden geen kortingen toegepast op vormingsweekends, themacursussen, creventen. Deze lijst is niet limitatief.

Jonge Helden behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende kortingen toe te staan.

[Fiscaal attest] 

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die inschreven via inschrijven.jongehelden.be en die tijdens het initiatief nog geen 12 jaar waren. Dit attest zal ter beschikking zijn via je account op de webshop van Jonge Helden, vanaf het burgerlijk jaar volgend op de deelname.

[Attest van deelname] 

Indien een derde (je werkgever, je mutualiteit, de gemeente…) een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, kan je van Jonge Helden een attest verkrijgen dat je bij je formulier voor de mutualiteit e.d. kan voegen. Je kan hiervoor zelf een attest downloaden via je account op inschrijven.jongehelden.be. Ga via 'mijn profiel' naar 'historiek en overzichten', selecteer 'mijn activiteiten' en download onderaan de pagina de gewenste attesten. Deze attesten zijn uiteraard enkel beschikbaar voor inschrijvingen die via ons platform gebeurden. Schreef jij je in via de gemeente, dan dien je bij hen aan te kloppen voor een attest.

Wacht niet te lang met het regelen van deze terugbetalingen, voor sommige organisaties geldt dat dit binnen een bepaalde termijn na afloop van het initiatief moet gebeuren.

[Annulering en wijziging inschrijving] 

Annulering door Jonge Helden

Om organisatorische redenen kan Jonge Helden genoodzaakt zijn om een activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit.

Jonge Helden biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan. Ga je daar niet op in, dan zorgt Jonge Helden voor de terugbetaling van wat reeds betaald werd.

Annulering door de inschrijver

Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk (per post: gericht aan Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven of via e-mail: info@jongehelden.be) te gebeuren. Andere wijzen van annulering worden niet aanvaard. Na het ontvangen van de e-mail wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het oorspronkelijke e-mailbericht. Annuleren binnen de 7 dagen na inschrijving is altijd kosteloos. Nadien gelden onderstaande voorwaarden.                                                   

A.    Je zorgt zelf voor een vervanger.

Als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit eerst schriftelijk aan Jonge Helden. Nadien schrijft de vervanger zich in. Je betaalt enkel de administratiekost ter waarde van €30 en het saldo wordt terugbetaald van zodra we de betaling van de vervanger ontvangen hebben. Voor de vervanger geldt de originele inschrijvingsdatum van de initiële inschrijver, m.b.t. annuleringskosten.

*Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in 2018 of 2019 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, valt deze administratiekost weg.

B.    Je annuleert zonder vervanger. 

·         Annulering tot op 45 kalenderdagen voor de start van de activiteit: € 30 (administratiekost**)

·         Annulering tussen de 45 en de 31 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost).

·         Annulering tussen de 30 en de 15 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost)

·         Bij annulering minder dan 15 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

**Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in 2018 of 2019 een initiatief (code VAK, SPW of CUR ) begeleidde, valt deze administratie- en annuleringskost weg.

·         Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt sowieso het volledige deelnamegeld aangerekend. Dit geldt ook voor actieve vrijwilligers.

Verplaatsing inschrijving naar een ander kamp of cursus

Bij deelnemers die 7 dagen of later na de bevestiging van hun inschrijving alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander initiatief, wordt een administratiekost aangerekend van € 30. De inschrijving in het nieuwe initiatief gebeurt op hetzelfde moment als de annulering. Een verplaatsing kan alleen naar een ander initiatief binnen hetzelfde kalenderjaar.

Annulering wegens overmacht

Onder overmacht verstaan we ziekte gelegitimeerd met een doktersattest van de deelnemer en sterfgevallen tot in de tweede graad. Jonge Helden dient hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden, ten laatste op de dag van de aanvang van het initiatief. Slechts na het schriftelijk en tijdig melden hiervan, kan Jonge Helden de terugbetaling doen. Een annuleringskost van € 30*** wordt aangerekend.

Wanneer de deelnemer door overmacht een deel van het initiatief mist wordt voor het resterende bedrag  een waardebon opgemaakt die geldig is tot en met de zomer van 2021. Deze is niet overdraagbaar op andere personen. Indien deze waardebon niet of niet volledig wordt gebruikt, vervalt deze. Een waardebon kan nooit omgeruild worden in geld.

In beide hypothesen kan geen fiscaal attest toegekend worden.

***Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in 2019 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, valt deze administratiekost weg.

Annuleren bij interne evenementen voor vrijwilligers (Codes CRE, VBW)

Elke annulering, dient schriftelijk (via e-mail naar info@jongehelden.be) te gebeuren. Indien je annuleert op minder dan 24 uur voor de start, dien je dit ook telefonisch te melden op 016 66 43 70.

Annulering wegens Corona

Indien de deelnemer geen risicopatiënt is en een inschrijving wilt annuleren, gelden de algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld. 
Als de deelnemer wel risicopatiënt is, is er de mogelijkheid om kosteloos te annuleren. Hiervoor heeft de deelnemer een attest nodig van de huisdokter waarin bevestigd wordt dat hij/zij niet kan deelnemen aan de activiteiten. Dit attest moet schriftelijk (via e-mail naar info@jongehelden.be) aan Jonge Helden bezorgd worden.

Tijdens het initiatief

Indien je als ouder ervoor kiest om je zoon/dochter niet meer te laten deelnemen aan het initiatief, op het moment dat er nog geen bevestigde besmetting is, is het niet mogelijk om een voucher te ontvangen voor het resterend bedrag.

Deelnemers die door een bevestigde COVID besmetting, bij zichzelf of binnen de groep, niet het volledige initiatief kunnen deelnemen, krijgen een voucher voor het resterend bedrag.

Annulatie van vormingen op maat

Indien je -na de definitieve bevestiging- om één of andere reden de vorming voor jouw organisatie dient te annuleren, gelden volgende voorwaarden:

-Elke annulatie, om welke reden ook, dient via e-mail naar kaat@jongehelden.be te gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de de verzenddatum van het e-mailbericht.

-Indien je de activiteit tijdig en schriftelijk annuleert, wordt enkel de organisatie kost aangerekend. Annuleren kan tot ten laatste 1 week voor de activiteit, zodat we onze begeleiders tijdig kunnen verwittigen.

Bij gratis evenementen

Je dient geen annuleringskosten te betalen.

Bij niet-gratis evenementen

Indien je tot 24u vóór de start van het initiatief annuleert, is de annulering kosteloos.

Indien je annuleert op minder dan 24 uur voor de start door overmacht (ziekte, sterftegeval tot in de tweede graad) is de annulering kosteloos. Je dient dit zowel schriftelijk als telefonisch te melden.

Indien je om een andere reden annuleert op minder dan 24 uur voor de start, of je bent zonder verwittiging niet aanwezig op het evenement, dan is de annuleringskost gelijk aan  het volledige inschrijvingsgeld.

[Medische gegevens] 

Bij de inschrijving krijgt de accountbeheerder de mogelijkheid om medische informatie over de gezinsleden digitaal in- of aan te vullen. Het is in eigen belang dat deze gegevens zo volledig mogelijk ingevuld zijn. Belangrijke info (zoals allergieën...) dienen reeds bij de inschrijving doorgegeven te worden zodat hier op voorhand mee rekening kan gehouden worden. Jonge Helden respecteert de medische geheimhouding en gaat discreet om met deze gegevens.

Indien er geen medische informatie beschikbaar is bij de aanvang van het initiatief, dient deze ter plaatse ingevuld te worden alvorens de deelnemer kan starten.

Indien tijdens het initiatief wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken waardoor het goede verloop van het initiatief in gedrang komt, behoudt Jonge Helden zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het initiatief. De betaalde deelnamegelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

[Inclusie] 

Jonge Helden werkt aan een inclusief aanbod voor kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om iedere individuele vraag, hoe groot of klein deze ook is, met de nodige aandacht en zorg te behandelen. Daarom vragen we om ons bij elke inschrijving duidelijk aan te geven of uw kind een zorgbehoefte heeft. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen, om te bespreken welke specifieke ondersteuning jouw kind nodig heeft. Zo kunnen we alles in het werk stellen om de juiste begeleiding voor jouw kind te zoeken. Ook voor kinderen die al eens mee geweest zijn met Jonge Helden vragen we om dit opnieuw aan te duiden of te controleren.

De contactpersoon voor de inclusiewerking is Sandra Coussement. Je kan haar bereiken op het nummer 016/66 43 70 of via sandra@jongehelden.be

Wij doen ons uiterste best om op iedere zorgvraag in te kunnen spelen, maar kunnen niet garanderen dat we hierin tegemoet kunnen komen. Lukt het ons helaas niet om gepaste begeleiding te vinden, dan laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten en bespreken we de verdere opties met jullie.

[Verzekering] 

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

[Publicaties en privacy] 

Publicaties – Foto’s
Bij de inschrijving dien je zelf aan te geven of er foto's mogen gemaakt worden van jouw kind(eren). Wij zullen deze foto's enkel gebruiken als herinnering voor de deelnemers en hun ouders. Indien er foto's genomen werden, sturen wij na afloop van de zomer een link, enkel naar deze mensen en naar de animatoren die deze week begeleid hebben. Duidde je niet aan dat foto's gemaakt mogen worden, dan zullen wij op alle manieren vermijden dat jouw kind herkenbaar op een foto staat.
Deze foto’s zullen verder niet gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Van de meeste kampen en speelweken worden er foto's genomen. Dit gebeurt door de begeleiders, de jongeren zelf of door een Jonge Helden-personeelslid dat op bezoek komt. Het kan gebeuren dat door de drukte helaas geen foto's van een initiatief worden gemaakt. Wij hopen dan dat de verhalen van je kind voldoende tot de verbeelding spreken.

Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen gebruikt worden voor publicatie op geprinte of online promotiekanalen.

Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we op eenvoudig verzoek de betreffende foto’s of ervaringen kunnen verwijderen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van alle individuen ingevoerd op inschrijven.jongehelden.be worden opgenomen in het ledenbestand van Jonge Helden conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten waarvoor je inschreef. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan je onze privacyverklaring lezen.

Jonge Helden is niet verantwoordelijk voor de Privacy regels op initiatieven waarbij de inschrijvingen via derden verlopen.

[Geschillen] 

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het RPR waar Crefi vzw - Jonge Helden is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.

 

[B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP 2020]

Elke organisatie die graag creativiteit wil stimuleren is welkom bij Jonge Helden voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat. Hiervoor wordt een verzekeringspakket en een inhoudelijke ondersteuning voorzien. De periode loopt telkens van januari tot en met december.

De aansluiting kost €75.  De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@jongehelden.be. .

Jaarlijks aansluiten gebeurt via het invullen en onderschrijven van het aansluitingsformulier. Deze wordt jaarlijks voorzien voor eerder aangesloten organisaties en kan door nieuwe organisaties opgevraagd worden via bram@jongehelden.be. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. Indien hier problemen bij zijn, gelieve contact op te nemen via bram@jongehelden.be of 016 66 43 70.

Enkel standaardactiviteiten* die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden worden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden zo volledig mogelijke jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.

Om een activiteit bij Jonge Helden bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar en wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers. Activiteiten kunnen worden ingegeven bij het inschrijven.

*Enkel standaard activiteiten worden gedekt conform de polisvoorwaarden. De makelaar beslist wat hieronder verstaan wordt. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten... worden niet gedekt. Bij twijfel of een activiteit standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Jonge Helden. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

De aangesloten organisaties (leden en leiding) krijgen een commerciële korting van 10% op kampen, speelweken en cursussen animator, hoofdanimator, instructeur. Deze wordt niet automatisch verrekend en is niet cumuleerbaar. Zie hierboven ‘kortingen’.