Verkiezingen 2020

 

Jonge Helden kiest een nieuw bestuur!


Het is zo ver. De voorbije weken meldden zich een heleboel nieuwe stuurlui aan die staan te trappelen om het roer over te nemen. Een groep van van ouders, actieve vrijwilligers en bestuursleden met ervaring die zin heeft om samen op weg te gaan naar nieuw jeugdwerk avontuur. Zij kijken met z’n allen uit naar een nieuwe bestuurs- en beleidsperiode. Het enige wat zij nu nog nodig hebben is jouw stem.

 

Hoe gaat het nu verder? 

 

Door je stem uit te brengen op een kandidaat in deze lijst, stem je hem of haar in de Algemene Vergadering van Jonge Helden. Je mag stemmen op meerdere personen, op één persoon, of gewoon op iedereen. De stemlijst staat open tot 22 mei, zo heeft iedereen genoeg tijd om te stemmen. Iedereen? Ja. Iedereen. Jonge Held of kennis, maakt niet uit, de stemming is openbaar en iedereen die wilt mag deelnemen. Door- en uit die Algemene Vergadering wordt dan de Raad van Bestuur gekozen. Jij kiest dus nu de ploeg die de Algemene Vergadering zal vormen en zij kiezen dan op hun beurt de Raad van Bestuur. 

 

Je leest in dit stemformulier ook nog eens wie deze nieuwe bestuursleden zijn en welke bagage zij mee aan boord brengen. Leer ze kennen en breng je stem uit, door te klikken op deze link! 

 

Fijn dat we ook op jouw stem kunnen rekenen! 

Het huidige Jonge Helden bestuur. 

 

Hoe zat dat nu weer met die verschillende bestuursorganen?

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie. Dat wilt zeggen dat we niet enkel voor jongeren werken, maar ook door jongeren en hun achterban vormgegeven worden. Dat betekent dat jongeren, maar ook hun ouders, jeugdwerkers, of gewoon vrijwilligers bij bevriende organisaties welkom zijn. Zoals het een echte VZW betaamt, horen daar officiële beleidsstructuren bij,  waar vrijwilligers aan het roer staan. Die officiële beleidsstructuren, krijgen officiële benamingen mee en buigen zich over beleidsvraagstukken en officiële procedures die de overheid en de wetgever van ons verwacht.

  • Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur tekent de belangrijke strategische lijnen uit voor onze organisatie. Dat doen ze altijd vanuit een langetermijnvisie. De Raad van Bestuur tekent beleid uit, waar de personeelsploeg en de coördinator de dagelijkse werking vormgeven en strategieën bedenken om dat beleid in de praktijk om te zetten.

    De Raad van Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de financiële en operationele controle. Binnen de Raad van bestuur zijn er vrijwilligers die zich bezig houden met het bedenken en nakijken van verschillende beleidsaspecten. De personeelsploeg en coördinator, bezorgen steeds open en transparant informatie over de dagelijkse werking aan de Raad van Bestuur, zodat die kan nakijken of die nog overeen komen met de door hen gemaakte beleidskeuzes.

     

  • Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen een organisatie als de onze. Zij bestaat in principe uit de oprichters van de VZW, of tegenwoordig in elk geval uit de verschillende belanghebbende groepen. Wat verstaan we daar bij Jonge Helden onder? We willen in onze Algemene Vergadering al onze belangrijke stakeholders terugzien: vrijwilligers, ouders, jongeren, bevriende jeugdwerkorganisaties, .. Zij controleren of het beleid dat de Raad van Bestuur en de personeelsploeg en coördinator voeren, strookt met de missie en visie van de organisatie. Zij toetsen alle resultaten die de organisatie boekt aan diezelfde missie en visie, én nemen hun eigen expertise mee in het advies geven en besluiten nemen hier rond. De Algemene Vergadering is klankbord, inspiratie omgeving en waakhond voor Jonge Helden.

    De Algemene vergadering heeft daarnaast nog een heel aantal andere wettelijke bevoegdheden. Zo keurt zij de begroting en de voortgangsrapportage goed nadat de Raad van Bestuur die voorstelt. Zij verkiest leden voor de Raad van Bestuur en geeft deze elk jaar het vertrouwen om verder te besturen.