Verkiezingen 2020

Jonge Helden kiest een nieuw bestuur!

 

Zet je alvast stevig in de startblokken, want het is weer zo ver. Een nieuwe Jonge Helden bestuursperiode dient zich aan. In het voorjaar van 2020 kiest Jonge Helden nieuwe bemanning voor zijn twee belangrijkste bestuursorganen: de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. 

 

Weet je al dat jij je wilt kandidaat stellen, of wil je iemand nomineren? Klik dan hier alvast door naar het formulier waarmee je dat doet. Sowieso kan je altijd even contact opnemen met Heleen (coördinator) of Maarten Vion (Raad van Bestuur) om even te babbelen over waar jij nu precies zin in hebt. Je kan jezelf kandidaat stellen (als je minimum 18 jaar oud bent), of een ander nomineren via bovenstaand formulier, tot en met 1 mei. Daarna vind je op deze pagina een stemformulier en verkiezen we onze bestuursorganen tot en met 15 mei. Op 17 mei organiseren we onze eerste algemende vergadering, dus hou deze datum alvast vrij. 

Maar wil je eerst nog even opfrissen waar het allemaal over gaat, lees dan zeker nog even door.

Hoe zat dat nu weer met die verschillende bestuursorganen?

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie. Dat wilt zeggen dat we niet enkel voor jongeren werken, maar ook door jongeren vormgegeven worden. Zoals het een echte VZW betaamt, horen daar officiële beleidsstructuren bij,  waar jongeren aan het roer staan. Die officiële beleidsstructuren, krijgen officiële benamingen mee en buigen zich over beleidsvraagstukken en officiële procedures die de overheid en de wetgever van ons verwacht.

 • Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur tekent de belangrijke strategische lijnen uit voor onze organisatie. Dat doen ze altijd vanuit een langetermijnvisie. De Raad van Bestuur tekent beleid uit, waar de personeelsploeg en de coördinator de dagelijkse werking vormgeven en strategieën bedenken om dat beleid in de praktijk om te zetten. 

  De Raad van Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de financiële en operationele controle. Binnen de Raad van bestuur zijn er vrijwilligers die zich bezig houden met het bedenken en nakijken van verschillende beleidsaspecten. De personeelsploeg en coördinator, bezorgen steeds open en transparant informatie over de dagelijkse werking aan de Raad van Bestuur, zodat die kan nakijken of die nog overeen komen met de door hen gemaakte beleidskeuzes.
   
 • Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen een organisatie als de onze. Zij bestaat in principe uit de oprichters van de VZW, of tegenwoordig in elk geval uit de verschillende belanghebbende groepen. Wat verstaan we daar bij Jonge Helden onder? We willen in onze Algemene Vergadering al onze belangrijke stakeholders terugzien: vrijwilligers, ouders, jongeren, bevriende jeugdwerkorganisaties, .. Zij controleren of het beleid dat de Raad van Bestuur en de personeelsploeg en coördinator voeren, strookt met de missie en visie van de organisatie. Zij toetsen alle resultaten die de organisatie boekt aan diezelfde missie en visie, én nemen hun eigen expertise mee in het advies geven en besluiten nemen hier rond. De Algemene Vergadering is klankbord, inspiratie omgeving en waakhond voor Jonge Helden.

  De Algemene vergadering heeft daarnaast nog een heel aantal andere wettelijke bevoegdheden. Zo keurt zij de begroting en de voortgangsrapportage goed nadat de Raad van Bestuur die voorstelt. Zij verkiest leden voor de Raad van Bestuur en geeft deze elk jaar het vertrouwen om verder te besturen.

 

Is dat dan iets voor mij?

Als je dit aan het lezen bent? Absoluut! Lees zeker even door om te kijken welke mensen we zoeken in onze bestuursorganen. Heb je voor jezelf beslist dat je graag mee zou denken over langetermijnvisie en het beleid dat Jonge Helden voert? Dan vind je zeker een rolletje dat jou past!

 • Algemene vergadering: Voel jij je een Jonge-of-iets-oudere Held? Dan ben je meer dan welkom om onze Algemene Vergadering te vervoegen. We zoeken mensen die van ver of dichtbij iets met Jonge Helden of hun doelgroepen te maken hebben, die zich twee keer per jaar willen vrij maken om de rol die hierboven beschreven staat op te nemen.

  Ben jij: vrijwilliger bij Jonge Helden, ouder van een jong-of-iets-ouder heldje, lid van een ander jeugdwerkorganisatie met een kritische blik, jeugdconsulent bij een gemeente met een hart voor jongeren .. Kortom, heb jij een hart voor Jonge Helden, dan ben jij wie we zoeken. Heb je daarbij een extra expertise die je met ons wil delen? Stel je dan zeker kandidaat! Heb je nog nooit in een AV gezeteld of heb je geen enkele ervaring met bestuur? Laat dat je zeker niet tegen houden!

 

 • Raad van Bestuur: Voor onze Raad van Bestuur zijn we iets gerichter op zoek naar mensen die willen doorgroeien vanuit de Algemene Vergadering. We zijn concreet op zoek naar bestuursleden met iets of wat ervaring in de volgende aspecten van bestuur:

  -   Jeugdwerk en beleid: Heb jij kaas gegeten van jeugdwerk en het achterliggend beleid? Ben jij bekend met ons departement en hun visie? Heb jij ervaring met beheersovereenkomsten en jaarplannen of wil je daar graag eens helemaal in duiken? Dan zoeken wij jou om de Raad van Bestuur te komen aanvullen
  -   VZW en statuten: Ken jij de letter van de wet of weet je waar die na te lezen? Ben jij op de hoogte van de vernieuwde VZW wetgeving en welke impact die zou kunnen hebben op een        jeugdwerkorganisatie als de onze? Heb jij ervaring bij het bestuur van een andere VZW? Of heb jij zin om dat eens allemaal uit te pluizen? Dan zoeken we jou als VZW-enthousiast binnen onze RvB.
  -   Personeelsbeleid: Heb jij zin om mee te werken aan een gedegen personeelsbeleid, of heb je daar al eerder ervaring mee? Ben jij zelf bezig met het personeelsbeleid binnen jouw organisatie? Heb je voeling met coaching en wil jij graag mee onze ploeg ondersteunen in aanwerving en functioneren? Laat het ons zeker weten en vind je weg naar onze RvB.
  -   Penningen en financieel beleid: Ben jij een cijferkraker? Kan jij een jaarrekening lezen of een begroting analyseren? Heb jij zin om mee het financieel beleid achter onze organisatie uit te tekenen? Wij zoeken iemand om in de Raad van Bestuur te zetelen, met een hart voor financiën.

 

Naast al deze specifieke profielen, zoeken we nog een boel mensen met een kloppend hart voor jeugdwerk en Jonge Helden. Heb je dus geen specifieke expertise, maar wel heel erg veel goesting, en ben je in de mogelijkheid om je 10 keer per jaar rond de tafel te zetten, dan ben jij de geknipte kandidaat.

 

Ik heb nog wat vragen

 

 • Ik heb geen enkele ervaring met zetelen in bestuursorganen. Ben ik welkom? Absoluut. Wij zoeken mensen met een hart voor jeugdwerk om Jonge Helden mee vorm te geven, niet met een specifieke ervaring in bestuur.
   
 • Ik heb geen enkele band met Jonge Helden als vrijwilliger, maar ik ken jullie wel. Kan ik me kandidaat stellen? Ja zeker kan dat. In de Algemene Vergadering zoeken we een brede vertegenwoordiging van stake-holders. Laat ons absoluut weten waarom jij graag in het bestuur zou zetelen in je kandidatuur en we nemen je expertise maar al te graag mee. We streven naar een goede mix van interne vrijwilligers en externe stake-holders.
   
 • Ik heb echt te weinig tijd om me maandelijks vrij te maken. Wat doe ik dan? De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen. De Raad van Bestuur ongeveer elke maand met een pauze over de zomer. Je kiest er dan zelf voor hoe veel extra engagement je opneemt binnen andere structuren van Jonge Helden.
   
 • Ik wil me graag kandidaat stellen voor de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur. Moet iemand anders mij nomineren? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan via dit formulier je eigen kandidatuur indienen, of iemand nomineren die jou geschikt lijkt.
   
 • Wat gebeurt er als ik iemand nomineer voor de Algemene Vergadering of Raad van Bestuur? Stel je jezelf kandidaat, of nomineer je iemand voor de bestuursorganen, dan nemen wij allereerst even contact op met jou of met je nominee.  Zo bevestigen we even je kandidatuur en kunnen we je officieel op de kieslijst zetten.
   
 • Moet ik actief stemmen gaan ronselen eenmaal ik me kandidaat gesteld heb? Nee, dat hoeft niet. Zodra de kandidaturen dicht gaan, communiceren wij breed over de verkiezingen. Vanaf dan kan iedereen stemmen. De 20 mensen met de meeste stemmen achter hun naam zetelen in de Algemene Vergadering, maar in principe kan dat dus ook met één stem zijn.