Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Stage animator

Na het theoretisch luik (de cursus) komt het praktisch luik, namelijk de stage. Volgde je je cursus bij Jonge Helden, dan blijven wij de eindverantwoordelijke over je stage, maar waar je precies je stage doet dat mag je in zekere mate zelf kiezen. Uiteraard willen wij heel graag dat je je stage bij Jonge Helden doet, maar ook ander erkend jeugdwerk is toegestaan. Een overzicht van erkende stageplaatsen kan je terugvinden op www.mijnkadervorming.be. Staat de organisatie van jouw voorkeur er niet tussen? Contacteer ons even (info@jongehelden.be of 016 66 43 70) om te vragen of die stageplaats zeker in orde is. Anders loop je het risico om achteraf te horen te krijgen dat we je stage niet mogen goedkeuren en geen attest kunnen aanvragen voor jou.

In elk geval moet je stageplaats zich registreren op mijnkadervorming.be .
 
Je mag je stage-uren (50 uur voor elk traject) verdelen over verschillende verenigingen maar zorg ervoor dat diegene die je het langst heeft begeleid tijdens je stage je eindbeoordeling invult. Je animatorstage gebeurt onder begeleiding van een erkend stagebegeleider. Deze persoon moet:
• het attest hoofdanimator in het jeugdwerk hebben;
• of het attest instructeur in het jeugdwerk hebben;
• of een diploma of getuigschrift hoger onderwijs hebben van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten;
• of is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;
• of heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk;
 

De stagebegeleider schrijft in je stageboekje zijn eindoordeel en duidt aan of je volgens hem/haar geslaagd bent (of niet). In beide gevallen stuur je de samenvatting van de eindevaluatie naar Jonge Helden op (bij voorkeur digitaal via info@jongehelden.be of eventueel per post naar Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven). Als de beoordeling positief was, krijg je een uitnodiging voor de eerstvolgende terugkomdag. Stel dat je voor deze stage nog niet geslaagd bent, dan bezorgen we je een nieuw exemplaar, als je dat wilt, voor een nieuwe poging.