Tateljee vzw

 

De werking van Tateljee is begonnen in 1985 onder impuls van Leen Van Gotha. Zij wou kinderen zich creatief laten uitleven en richtte met behulp van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen afdeling Merelbeke een knutselatelier op voor kinderen van 6 tot 9 jaar. In 1991 werd VZW Tateljee opgericht met als doel: ‘begeleiding van kinderen tot creatieve expressie’, vanaf dan ging de vereniging onafhankelijk door het leven en werd de navelstreng met BGJG doorgeknipt . Er waren toen een 100tal knutselaars ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen voor kinderen en jongeren vanaf het eerste leerjaar tot en met het vijfde middelbaar. In september 1992 werd een volksdansgroep voor volwassenen opgericht onder leiding van Chris Van Lysebettens (echtgenoot van Leen Van Gotha) en werd het doel van de VZW aangepast tot ‘ begeleiding van kinderen en volwassenen tot creatieve expressie’. Later werden ook dansgroepen voor kinderen en jongeren opgericht. De nood aan een eigen lokaal werd groter en groter en in 1994 werd een huisje aangekocht op de Lembergsesteenweg 62 in Merelbeke en samen met een vijftigtal vrijwilligers werd dit opgeknapt. Het Tateljeehuis was geboren.

Nu wordt er elke zaterdag tussen 9u30 en 11u30 geknutseld. 

 

 

Adres
Lembergsesteenweg 59
9820 Merelbeke

Website
www.vzwtateljee.be

E-mail
wabodam@vgc.be