Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Coronamaatregelen voor vorming

De coronacrisis gooit roet in het eten van het jeugdwerk. Daarom neemt de overheid enkele tijdelijke maatregelen.

 

1) Schrappen van het evaluatiemoment

Tot nu toe was het zo dat een opleidingstraject tot animator, hoofdanimator of instructeur uit drie onderdelen bestond, die binnen de drie jaar vervolledigd moesten zijn:
 

-        Een theoretische cursus van 50 uur

-        Een praktische stage van 50 uur

-        Een evaluatiemoment bij de organisatie waarbij je cursus volgde
 

Dat laatste luik wordt nu definitief geschrapt. Jongeren die hun cursus en stage met succes hebben afgerond kunnen vanaf nu onmiddellijk hun attest krijgen, zonder nog een evaluatiemoment bij te wonen. Dit geldt voor iedereen die cursus deed na 13/03/2017, de eerste Jonge Helden cursussen die hiervoor in aanmerking komen zijn dus die van de paasvakantie van 2017.

 

Heb jij in de voorbije drie jaar cursus gevolgd bij Jonge Helden en sindsdien je stage afgewerkt bij een erkende jeugdwerkorganisatie? Dan kan je nu je attest ontvangen!

Vraag daarvoor eerst aan je stageplaats om op mijnkadervorming.be aan te duiden dat je geslaagd bent voor je stage. Stuur vervolgens een mail naar kaat@jongehelden.be met volgende gegevens:
 

-        Je volledige naam

-        Je KAVO-ID (je accountnummer op mijnkadervorming.be)

-        Scans of foto’s genomen met een scan-app van volgende pagina’s uit je trajectboekje:

o   Animator: p4, 5, 30 en 31

o   Hoofdanimator en instructeur: p4, 5, 32 en 33

 

2) Verlengen van de maximale trajectduur van drie jaar

Cursisten van wie de stagetermijn van drie jaar afloopt in de periode waarin de coronamaatregelen gelden krijgen een verlenging van de trajectperiode tot en met 15 november 2020 om hun stage te lopen. Zo kunnen zij toch nog hun attest halen indien hun stage niet kon doorgaan door de coronacrisis. Concreet betekent dit voor Jonge Helden dat deelnemers van de cursussen in de paasvakantie van 2017 tot 15 november 2020 tijd krijgen om hun traject af te werken. Ook zij moeten na hun stage dus geen evaluatiemoment meer bijwonen.

 

 

Nog vragen over deze maatregelen? Of ondervind je andere problemen door corona, bv. omdat je je geplande stage niet kan aanvangen doordat je cursus is afgelast?
Neem dan contact op met kaat@jongehelden.be