Algemene Voorwaarden

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN 2018

-Hoe inschrijven

-Wanneer ben je ingeschreven

-Leeftijden

-Betaling

-Prijzen en kortingen

-Fiscaal attest

-Attest van deelname

-Annulering en wijziging inschrijving

-Medische fiche

-Inclusie

-Verzekering

-Publicaties en privacy 

-Geschillen

 

B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP 2018

- Inhoudelijk aansluiten (gratis)

- Verzekerd aansluiten (betalend)

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN 2018

Initiatieven zijn de kampen, speelweken en cursussen die Jonge Helden doorheen het jaar organiseert.

Hoe inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingsmodule op onze webshop, http://inschrijven.jongehelden.be. Inschrijven via mail of telefoon is niet mogelijk.

Dit doe je met een Jonge Helden-account. Gelieve geen nieuwe accounts aan te maken indien het systeem meldt dat je al bekend bent in onze klantendatabank. Op basis van gebruikersnaam of emailadres kan je eenvoudig je gegevens terug opvragen via de link ‘wachtwoord vergeten’. Lukt dit niet, kan je ons ook altijd contacteren om je accountgegevens terug te vinden.

Een inschrijving mag enkel gebeuren door een meerderjarige. De inschrijver ontvangt de factuur en is verantwoordelijk voor de inschrijving en de betaling. Een meerderjarige kan minderjarige gezinsleden toevoegen in de webshop en deze vervolgens inschrijven. Gebeurt een inschrijving toch via de account van een minderjarige, dan zal deze niet verwerkt worden en zal er contact opgenomen worden om de inschrijving op de juiste manier uit te voeren.

Indien het inschrijven niet lukt, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wanneer ben je ingeschreven?

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, ontvang je hierover een automatische e-mail. Dit is geen inschrijvingsbevestiging. Een inschrijving kan na dit moment nog 7 dagen kosteloos geannuleerd worden (enkel schriftelijk, zie Annulering).  Hierna zal je inschrijving door ons verwerkt worden en krijg je een inschrijvingsbevestiging waarbij je status ‘gereserveerd’ is. De inschrijving is vanaf dan definitief en de annuleringsvoorwaarden gelden. Ontvang je binnen een redelijke termijn geen bericht van ons, dan kan je best even contact opnemen.
Opgelet: om praktische redenen geldt de verzakingstermijn van 7 dagen niet bij een inschrijving op minder dan een maand voor de start van het initiatief.

Via je account op inschrijven.jongehelden.be kan je ook de belangrijkste documenten raadplegen. Deze worden hier geplaatst op hetzelfde moment als het versturen van de e-mail. Hierdoor kan je als inschrijver op 2 manieren het inschrijvingsproces opvolgen. Ook indien je via één van beide manieren geen inschrijvingsbevestiging kreeg, blijven de annuleringsvoorwaarden van kracht. Indien noch via de account op de webshop, noch via mail de inschrijving bevestigd is, is er iets mis gegaan en is de inschrijving niet definitief. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.

Leeftijden

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Jonge Helden strikt gerespecteerd. Bij kampen en speelweken kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor steeds contact op te nemen met Anton Schroyens, verantwoordelijke speelweken en kampen, op het nummer 016/ 66 43 70 of via onze contactpagina.

1 tot 14 dagen na de inschrijvingsbevestiging krijg je van Jonge Helden een factuur via e-mail, op het opgegeven e-mailadres van de meerderjarige inschrijver. Een beknopte versie van deze factuur verschijnt vanaf dit moment tevens via jouw account op de webshop. Deze factuur vervalt na 30 dagen. Indien de inschrijving gebeurt binnen de 30 dagen voor het aanvangen van het initiatief, dien je de factuur onmiddellijk te betalen.  Indien een factuur na vervaldag nog open staat, behoudt Jonge Helden zich het recht om, na verwittiging, de voor jou gereserveerde plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen, zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding. Dit wil evenwel niet zeggen dat door het nalaten van de betaling van het bedrag jouw inschrijving automatisch geannuleerd wordt. Wil je na het ontvangen van de factuur alsnog annuleren, dan dien je dit steeds schriftelijk te doen, zoals hieronder beschreven staat. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Gelieve bij de betaling enkel de op de factuur vermelde gestructureerde mededeling (OGM) te gebruiken.

Een deelnemer wiens factuur na verwittiging nog steeds niet 100% betaald is op het moment van aanvang van het initiatief, zal geweigerd worden bij aankomst op de locatie. Er bestaat een mogelijkheid om ter plaatse het resterende bedrag te betalen, enkel in cash. Indien een deelnemer niet wordt toegelaten omwille van een niet (volledige) betaling van de factuur, kan de inschrijver geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wie minder dan 5 werkdagen voor de aanvang van een initiatief nog een (gedeeltelijke) betaling doet, neemt een bewijs van betaling mee naar het initiatief. Dit bewijs van betaling kan ook gevraagd worden te bezorgen aan Jonge Helden op facturatie@jongehelden.be

Op kamp/cursus gaan kost geld. Jonge Helden voorziet daarom de mogelijkheid om de betaling te spreiden door middel van een afbetalingsplan. Dit is steeds in onderling overleg en dien je aan te vragen via mail. Er geldt wel dat de laatste schijf voldaan moet zijn om te kunnen starten aan het initiatief.

Prijzen en kortingen

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevat de volledige kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering.

Kortingen op initiatieven die doorgaan in 2018

De kortingen die Jonge Helden hanteert, worden uitgedrukt als een percentage. Deze kortingen worden automatisch toegewezen. Indien er op je factuur een ander bedrag staat dan je verwachtte, gelieve dan met ons contact op te nemen.

Opgelet, voor de speelweken in Brecht, Roeselare en Sint-Pieters-Leeuw worden de prijzen door de gemeente/organisatie zelf bepaald. Voor deze initiatieven geldt onze kortingsstructuur niet. Voor het KIKA-kamp en onze speelweken in Scherpenheuvel gelden onderstaande kortingen ook niet.

Kortingsstructuur:

Er geldt een basisprijs of een getrouwheidskorting, en in bepaalde gevallen een vroegboekkorting.

·         Getrouwheidskorting:

Van toepassing op: speelweken ( code SPW ), internaatkampen ( code VAK ) en cursussen ( code CUR*):

o    5%: aan wie in 2017 meeging met Jonge Helden als deelnemer of begeleider

·         Vroegboekkorting

Van toepassing op: internaatkampen ( code VAK ) en niet cumuleerbaar met getrouwheidskorting

o    5%:  vroegboekkorting tem 28/02/2018

Deze kortingen worden automatisch toegekend.

In de prijsberekening worden de kortingspercentages opgeteld en in zijn geheel in mindering gebracht van de basisprijs.

Leden en leiding van bij Jonge Helden aangesloten organisaties of partners (Sofoco, Ablynx, Emmaus, UA, AZ Groeninge of Pluspas) krijgen een commerciële korting van 5% op kampen, speelweken en cursussen animator, hoofdanimator, instructeur. Deze is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen.

Er worden geen kortingen toegepast op vormingsweekends, themacursussen*, creventen. Deze lijst is niet limitatief.

Jonge Helden behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende kortingen toe te staan.

Prijzentabel

Prijzentabel

basisprijs

Prijs met getrouwheidskorting 5%

Prijs met vroegboekkorting 5%

Type initiatief

 

 

 

VAK

Op kampen is de getrouwheidskorting of de vroegboekkorting van toepassing

 

 €                 180,00

 €            171,00

 €            171,00

 

 €                 200,00

 €            190,00

 €            190,00

 

 €                 265,00

 €            251,75

 €            251,75

 

 

 

 

SPW

Op speelweken is de vroegboekkorting niet van toepassing

 

€                    68,00

€              64,60

 

 

€                    85,00

€              80,75

 

 

 

 

 

CUR

Op cursussen is de vroegboekkorting niet van toepassing                                           Op themacursussen is de getrouwheidskorting niet van toepassing

 

€                  200,00

 

 

 

 €                  259,00

€              246,05

 

 

 

 

 

 

Fiscaal attest

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die inschreven via inschrijven.jongehelden.be en die tijdens het initiatief nog geen 12 jaar waren. Dit attest zal ter beschikking zijn via je account op de webshop van Jonge Helden, vanaf het burgerlijk jaar volgend op de deelname.

Attest van deelname

Indien een derde (je werkgever, je mutualiteit, …) een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, bezorg je ons het desbetreffende formulier per post: gericht aan Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven, of via e-mail: info@jongehelden.be, of je kan het formulier bezorgen aan de hoofdanimator bij de start van het initiatief. Wij sturen dit zo spoedig mogelijk terug.

Deelnemers aan een cursus krijgen een attest van deelname op de cursus zelf.

Annulering en wijziging inschrijving

Annulering door Jonge Helden

Om organisatorische redenen kan Jonge Helden genoodzaakt zijn om een activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit.

Jonge Helden biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan. Ga je daar niet op in, dan zorgt Jonge Helden voor de terugbetaling van wat reeds betaald werd.

Annulering door de inschrijver

Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk (per post: gericht aan Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven of via e-mail: info@jongehelden.be) te gebeuren. Andere wijzen van annulering worden niet aanvaard. Na het ontvangen van de e-mail wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het oorspronkelijke e-mailbericht. Annuleren binnen de 7 dagen na inschrijving is altijd kosteloos. Nadien gelden onderstaande voorwaarden.                                                   

A.    Je zorgt zelf voor een vervanger.

Als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit eerst schriftelijk aan Jonge Helden. Nadien schrijft de vervanger zich in. Je betaalt enkel de administratiekost ter waarde van €30* en het saldo wordt terugbetaald van zodra we de betaling van de vervanger ontvangen hebben. Voor de vervanger geldt de originele inschrijvingsdatum van de initiële inschrijver, m.b.t. annuleringskosten.

*Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in 2017 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, is de aangerekende administratiekost €10.

B.    Je annuleert zonder vervanger. 

·         Annulering tot op 45 kalenderdagen voor de start van de activiteit: € 30 (administratiekost**)

·         Annulering tussen de 45 en de 31 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost).

·         Annulering tussen de 30 en de 15 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost)

·         Bij annulering minder dan 15 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

·         Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt eveneens het volledige deelnamegeld aangerekend.

Het niet-betalen van het deelnamegeld geldt in geen geval als annulering. Er dienst steeds een schriftelijk annuleringsverzoek te worden ingediend.

**Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in 2017 een initiatief (code VAK, SPW of CUR ) begeleidde, is de aangerekende administratiekost €10.

Verplaatsing inschrijving naar een ander kamp of cursus

Bij deelnemers die 7 dagen of later na de bevestiging van hun inschrijving alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander initiatief, wordt een administratiekost aangerekend van € 30 (in het geval waarbij het gaat om een kamp met specifieke hoge kosten, kan dit verhoogd worden, zie hieronder). De inschrijving in het nieuwe initiatief gebeurt op hetzelfde moment als de annulering. Een verplaatsing kan alleen naar een ander initiatief binnen hetzelfde kalenderjaar.

Extra annuleringskost bij dure kampen

Bij bepaalde kampen kan Jonge Helden ook een extra annuleringskost aanrekenen wanneer aan de inschrijving specifieke hoge kosten verbonden zijn (b.v. het boeken van een trein- of vliegticket op naam).

Annulering wegens overmacht

Onder overmacht verstaan we ziekte van de deelnemer en sterfgevallen tot in de tweede graad. Jonge Helden dient hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden, ten laatste op de dag van de aanvang van het initiatief. Daarbij dient er een attest van de behandelende arts of een rouwbrief toegestuurd worden naar Jonge Helden. Slechts na het schriftelijk en tijdig melden en het ontvangen van de originele bewijsstukken, kan Jonge Helden de terugbetaling doen. Een annuleringskost van € 30 wordt aangerekend.

Wanneer de deelnemer door overmacht een deel van het initiatief mist wordt voor het resterende bedrag  een waardebon opgemaakt die geldig is tot en met de zomer van 2019. Deze is niet overdraagbaar op andere personen. Indien deze waardebon niet of niet volledig wordt gebruikt, vervalt deze. Een waardebon kan nooit omgeruild worden in geld.

In beide hypothesen kan geen fiscaal attest toegekend worden.

***Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in 2017 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, is de aangerekende administratiekost €10.

Annuleren bij interne evenementen voor vrijwilligers (Codes CRE, VBW)

Elke annulering, dient schriftelijk (via e-mail naar info@jongehelden.be) te gebeuren. Indien je annuleert op minder dan 24 uur voor de start, dien je dit ook telefonisch te melden op 016 66 43 70 of 016 66 43 71.

Bij gratis evenementen

Je dient geen annuleringskosten te betalen.

Bij niet-gratis evenementen

Indien je tot 24u vóór de start van het initiatief annuleert, is de annulering kosteloos.

Indien je annuleert op minder dan 24 uur voor de start door overmacht (ziekte, sterftegeval tot in de tweede graad) is de annulering kosteloos. Je dient dit zowel schriftelijk als telefonisch te melden.

Indien je om een andere reden annuleert op minder dan 24 uur voor de start, of je bent zonder verwittiging niet aanwezig op het evenement, dan is de annuleringskost gelijk aan  het volledige inschrijvingsgeld.

Medische fiche

Voor de aanvang van het initiatief wordt de inschrijver gevraagd een medische fiche in te vullen. Deze fiche is digitaal. De medische gegevens van de deelnemer moeten zo volledig mogelijk ingevuld zijn voor de aanvang van het initiatief. Belangrijke info (zoals allergieën...) dienen reeds bij de inschrijving doorgegeven te worden zodat hier op voorhand mee rekening kan gehouden worden. Jonge Helden respecteert de medische geheimhouding en gaat discreet om met deze gegevens.

Indien er geen medische fiche beschikbaar is bij de aanvang van het initiatief, dient deze ter plaatse ingevuld te worden alvorens de deelnemer kan starten.

Indien tijdens het initiatief wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken waardoor het goede verloop van het initiatief in gedrang komt, behoudt Jonge Helden zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het initiatief. De betaalde deelnamegelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

Inclusie

Jonge Helden werkt aan een inclusief aanbod voor kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om iedere individuele vraag, hoe groot of klein deze ook is, met de nodige aandacht en zorg te behandelen. Daarom vragen we om vóór de inschrijving contact op te nemen met Jonge Helden om duidelijk aan te geven welke specifieke ondersteuning jouw kind nodig heeft. Dit contact geldt als een vereiste. Er wordt samen gekeken of de deelname mogelijk is en vervolgens naar een goede omkadering voor de deelnemer.

De contactpersoon voor de inclusiewerking is Anton Schroyens. Wie interesse heeft in de inclusiewerking, kan bij hem het aanbod opvragen. Je kan hem bereiken op het nummer 016/66 43 70 of via anton@jongehelden.be

Wanneer besloten wordt dat deelname mogelijk is, kan overgegaan worden tot inschrijving. Bij de inschrijving van een inclusiedeelnemer dient dit nog een keer vermeld te worden in het opmerkingenveld.

Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Publicaties en privacy

Op Jonge Helden-initiatieven worden regelmatig foto’s genomen die op onze website(s) kunnen komen of gebruikt worden in onze publicaties of op sociale netwerksites zoals bijvoorbeeld Facebook, Flickr, Youtube, Instagram enz. Door in te stemmen met de algemene voorwaarden, stem je in met dit portretrecht. Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen eveneens gebruikt worden voor publicatie op de hier vermelde plaatsen.

Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we op eenvoudig verzoek de betreffende foto’s of ervaringen van onze website kunnen verwijderen.

De persoonsgegevens van alle individuen ingevoerd op inschrijven.jongehelden.be worden opgenomen in het ledenbestand van Jonge Helden conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven.

Geschillen

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het RPR waar Crefi vzw - Jonge Helden is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP 2018

Elke organisatie die graag creativiteit wil stimuleren is welkom bij Jonge Helden voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat.

Aansluiten kan inhoudelijk (gratis) of met als extra optie een verzekeringspakket (betalend) en loopt telkens van januari tot en met december.

Het betalend pakket met verzekering kost €75. Wie voor het werkjaar 2018 aansluit vanaf 1/07/2018, betaalt €37,5. De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@jongehelden.be

Inhoudelijk aansluiten. Op deze manier krijg je creatieve spelideeën toegestuurd, kan je bij ons terecht voor ondersteuning op maat. Een verzekering van de activiteiten hoort NIET bij deze gratis aansluiting.

Beide vormen van aansluiting dienen te gebeuren via inschrijven.jongehelden.be. door een account voor de groep aan te maken en met die account in te schrijven voor de 'jaarlijkse aansluiting'. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. Indien hier problemen bij zijn, gelieve contact op te nemen via info@jongehelden.be of 016 66 43 72.

Enkel standaardactiviteiten* die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden worden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden zo volledig mogelijke jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.

Om een activiteit bij Jonge Helden bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar en wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers.

Een sjabloon voor het doorgeven van activiteiten wordt bezorgd na de inschrijving.
*Enkel standaard activiteiten worden gedekt conform de polisvoorwaarden. De makelaar beslist wat hieronder verstaan wordt. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten... worden niet gedekt. Bij twijfel of een activiteit standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Jonge Helden. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

De aangesloten organisaties ( leden en leiding ) krijgen een commerciële korting van 5% op kampen, speelweken en cursussen animator, hoofdanimator, instructeur.