Algemene Voorwaarden

-inhoudelijk aansluiten (gratis)
-verzekerd aansluiten (betalend)

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN INITIATIEVEN

Initiatieven zijn de kampen, speelweken en cursussen die Jonge Helden doorheen het jaar organiseert.

Hoe inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via de inschrijvingsmodule op onze webshop, http://inschrijven.jongehelden.be.
Dit doe je met je Jonge Helden-account. Gelieve geen nieuwe account aan te maken indien het systeem meldt dat je al bekend bent in onze klantendatabank. Je kan je log-in gegevens eenvoudig opvragen via de link 'wachtwoord vergeten'.
Indien het inschrijven om technische redenen tijdelijk niet mogelijk mocht zijn, kan je contact opnemen per e-mail. Inschrijven per telefoon is niet mogelijk.
Een inschrijving kan enkel gebeuren door een meerderjarige. De inschrijver ontvangt de factuur en is verantwoordelijk voor de inschrijving en de betaling. Een meerderjarige kan minderjarige gezinsleden toevoegen in de webshop en deze vervolgens inschrijven.

De inschrijvingen voor het aanbod van 2017 gaan open op 26/12/2016. Er zullen pas facturen verstuurd worden vanaf 2/01/2017.

Leeftijden

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Jonge Helden strikt gerespecteerd. Bij kampen kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor altijd een medewerker van Jonge Helden te contacteren. Zie hiervoor de contactpagina.

Wanneer ben je ingeschreven?

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail. Van zodra je inschrijving door ons verwerkt is, krijg je een 'inschrijvingsbewijs' waarbij je status ‘gereserveerd’ is. De inschrijving is vanaf dan definitief, wat betekent dat vanaf dan ook de annuleringsvoorwaarden gelden. Ontvang je binnen een redelijke termijn geen bericht van ons, dan kan je best even contact opnemen.

Op de webshop heb je een eigen account waarop de belangrijkste documenten geraadpleegd kunnen worden. Deze worden op hetzelfde moment als het versturen van de e-mail op de webshop geplaatst. Hierdoor kan je als inschrijver op 2 manieren het inschrijvingsproces opvolgen. Ook indien je via één van beide manieren geen bevestiging kreeg, blijven de annulatievoorwaarden van kracht. Indien noch via de account op de webshop, noch via mail de inschrijving bevestigd is, is de inschrijving niet definitief.

Een inschrijving kan enkel kosteloos geannuleerd worden binnen de 7 dagen volgend op de verzendingsdatum van deze inschrijvingsbevestiging. Een annulering dient steeds schriftelijk (per post:gericht aan Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven of via e-mail: info@jongehelden.be) te gebeuren. Andere wijzen van annulatie worden niet aanvaard. Na het ontvangen van de e-mail wordt er steeds een ontvangstbevestiging gestuurd door Jonge Helden. De annulatiemelding via mail zal pas als ontvangen kunnen worden beschouwd als de inschrijver deze ontvangstbevestiging kan voorleggen.

Betaling

7 tot 14 dagen na de inschrijvingsbevestiging krijg je van Jonge Helden een factuur via e-mail, op het opgegeven e-mailadres van de meerderjarige inschrijver. Een beknopte versie van deze factuur verschijnt vanaf dit moment tevens op je profiel op de webshop.
Deze factuur vervalt na 30 dagen. Indien de inschrijving gebeurt binnen de 30 dagen voor het aanvangen van het initiatief, dien je de factuur onmiddellijk en volledig te betalen.
Indien een factuur na vervaldag nog open staat, behoudt Jonge Helden zich het recht om, na verwittiging, de voor jou gereserveerde plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen, zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding.

Dit wil evenwel niet zeggen dat door het nalaten van de betaling van het bedrag jouw inschrijving automatisch geannuleerd wordt. Wil je na het ontvangen van de factuur alsnog annuleren, dan dien je dit steeds schriftelijk te doen, zoals hieronder beschreven staat. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Gelieve bij de betaling enkel de vermelde gestructureerde mededeling ( OGM ) te gebruiken.

Een deelnemer wiens factuur niet 100% betaald is op het moment van aanvang van het initiatief zal geweigerd worden bij aankomst op de locatie. Er bestaat een mogelijkheid om ter plaatse het resterende bedrag te betalen, enkel in cash. Indien een deelnemer niet wordt toegelaten omwille van een niet (volledige) betaling van de factuur, kan de inschrijver geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wie minder dan 5 werkdagen voor de aanvang van een initiatief nog een (gedeeltelijke) betaling doet, neemt een bewijs van betaling mee naar het initiatief. Dit bewijs van betaling kan ook gevraagd worden te bezorgen aan Jonge Helden op facturatie@jongehelden.be

Op kamp gaan is duur. Jonge Helden voorziet de mogelijkheid om de betaling te spreiden door middel van een afbetalingsplan. Dit is steeds in onderling overleg en dien je aan te vragen via mail. Er geldt wel dat de laatste schijf voldaan moet zijn om te kunnen deelnemen aan het initiatief.

Medische fiche

Voor de aanvang van het initiatief wordt de inschrijver gevraagd een medische fiche in te vullen. Deze fiche is digitaal. De medische gegevens van de deelnemer moeten zo volledig mogelijk ingevuld zijn voor de aanvang van het initiatief. Belangrijke info (zoals allergieën...) dienen reeds bij de inschrijving doorgegeven te worden zodat hier op voorhand mee rekening kan gehouden worden. 

Jonge Helden respecteert de medische geheimhouding en gaat discreet om met deze gegevens.

Indien er geen medische fiche beschikbaar is bij de aanvang van het initiatief, dient deze ter plaatse ingevuld te worden alvorens de deelnemer kan starten.

Indien tijdens het initiatief wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken, behoudt Jonge Helden zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het initiatief. De betaalde deelnamegelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

In het geval waarin een deelnemer als inclusiedeelnemer meegaat, dient dit steeds bij de inschrijving vermeld te worden in het opmerkingenveld. Daarnaast dient er steeds contact opgenomen te worden met het kantoor van Jonge Helden. Dit contact geldt als een vereiste. Er wordt samen gekeken of de deelname mogelijk is en vervolgens naar een goede omkadering voor de deelnemer.

Prijzen en kortingen

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevat alle kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering. Dit is de prijs die zichtbaar is op www.jongehelden.be.

Kortingen op initiatieven die doorgaan in 2017

De kortingen die Jonge Helden hanteert worden uitgedrukt als een percentage. Deze kortingen worden automatisch toegewezen bij inschrijving via inschrijven.jongehelden.be. Indien er op je factuur een ander bedrag staat dan je verwachtte, gelieve dan met ons contact op te nemen.

Kortingstructuur:

Er geldt een basisprijs of een getrouwheidskorting, al dan niet met vroegboekkorting.

  • getrouwheidskorting 5%:

Van toepassing op: speelweken (code SPW), internaatkampen (code VAK) en cursussen (code CUR).

Aan wie in 2015 of 2016 meeging met Jonge Helden als deelnemer, begeleider of als inschrijver, wordt bij inschrijving automatisch een getrouwheidskorting van 5% toegekend.

  • Vroegboekkorting 10%-5%: 

Enkel van toepassing op internaatskampen (code VAK):

10% vroegboekkorting tem 31/01/2017

5% vroegboekkorting van 1/02/2017 tem 28/02/2017

Deze korting wordt bij inschrijving eveneens automatisch toegekend.

In de prijsberekening worden de kortingspercentages indien van toepassing opgeteld en in zijn geheel in mindering gebracht van de basisprijs.

Opgelet, voor de speelweken in Brecht, Riemst en Sint-Pieters-Leeuw en het KIKA-kamp in Mol worden de prijzen door de gemeente/organisatie zelf bepaald. Voor deze initiatieven geldt onze kortingsstructuur niet.

Leden en leiding van een bij Jonge Helden aangesloten organisatie krijgen een commerciële korting van 5% op kampen, speelweken en cursussen animator, hoofdanimator, instructeur. Deze is cumuleerbaar met vroegboekkorting (indien van toepassing) maar niet met de getrouwheidskorting. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen. Deze korting geldt niet op het KIKA-kamp in Mol.

Initiatieven die niet in aanmerking komen voor korting, we hanteren dus één en dezelfde prijs voor iedereen:
Vormingsweekends, themacursussen, creventen. Deze lijst is niet limitatief.

Jonge Helden behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende kortingen toe te staan.

Prijzentabel prijs tijdens de eerste periode van vroegboekkorting: 10% prijs tijdens de tweede periode van vroegboekkorting: 5% prijs zonder vroegboekkorting
type initiatief prijs met getrouwheidskorting 5% prijs zonder getrouwheidskorting prijs met getrouwheidskorting 5% prijs zonder getrouwheidskorting prijs met getrouwheidskorting 5% prijs zonder getrouwheidskorting                 ( basisprijs )
vakantie ( VAK ) € 136.00 € 144.00 € 144.00 € 152.00 € 152.00 € 160.00
€ 148.75 € 157.50 € 157.50 € 166.25 € 166.25 € 175.00
€ 191.25 € 202.50 € 202.50 € 213.75 € 213.75 € 225.00
€ 208.25 € 220.50 € 220.50 € 232.75 € 232.75 € 245.00
€ 221.00 € 234.00 € 234.00 € 247.00 € 247.00 € 260.00
€ 246.50 € 261.00 € 261.00 € 275.50 € 275.50 € 290.00
€ 276.25 € 292.50 € 292.50 € 308.75 € 308.75 € 325.00
€ 297.50 € 315.00 € 315.00 € 332.50 € 332.50 € 350.00
  Op speelweken en cursussen hieronder in de tabel is geen vroegboekkorting van toepassing      
  prijs met getrouwheidskorting 5% prijs zonder getrouwheidskorting                 ( basisprijs )        
speelweek ( SPW ) € 80.75 € 85.00        
cursus ( CUR ) € 28.50 € 30.00        
€ 47.50 € 50.00        
€ 94.05 € 99.00        
€ 246.05 € 259.00        

Attest van deelname

Indien een derde (je werkgever, je mutualiteit, …) een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, kan je op eenvoudige vraag een attest van deelname bekomen op het secretariaat. Bezorg ons het desbetreffende formulier, en wij sturen dit zo spoedig mogelijk terug.

Deelnemers aan een cursus krijgen een attest van deelname op de cursus zelf. Voor de aanvraag van een duplicaat hiervan wordt €10 aangerekend.

Fiscaal attest

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die tijdens de vakantie nog geen 12 jaar zijn. Dit attest zal ter beschikking zijn via je account op de webshop van Jonge Helden, vanaf het burgerlijk jaar volgend op de deelname.

Annulering en wijziging inschrijving

Annulering door Jonge Helden

Om organisatorische redenen kan Jonge Helden genoodzaakt zijn om een activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit.

Jonge Helden biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan. Ga je daar niet op in, dan zorgt Jonge Helden voor de terugbetaling van wat reeds betaald werd.

Annulering door de inschrijver

Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk (per post: gericht aan Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven of via e-mail: info@jongehelden.be) te gebeuren. Andere wijzen van annulatie worden niet aanvaard. Na het ontvangen van de e-mail wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. De annulatiemelding via mail kan pas als ontvangen worden beschouwd als de inschrijver deze ontvangstbevestiging kan voorleggen. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht.

A.    Je zorgt zelf voor een vervanger. Als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit eerst schriftelijk aan Jonge Helden. De vervanger schrijft zich in. Je betaalt enkel de administratiekost ter waarde van €30* en het saldo wordt terugbetaald van zodra we de betaling van de vervanger ontvangen hebben. Annuleren binnen de 7 dagen na inschrijving is kosteloos. Voor de vervanger geldt de originele inschrijvingsdatum van de initiële inschrijver, mbt kosteloos annuleren. 

*Indien de inschrijving gebeurde door/voor een vrijwilliger die in 2016 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, is de aangerekende administratiekost €10.

B.    Je annuleert zonder vervanger. 

·         Kosteloos annuleren kan binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving. Deze periode begint te lopen van zodra de bevestigingsmail ' jouw bestelling is ontvangen' verzonden is.  

·         Annulering tot op 45 kalenderdagen voor de start van de activiteit: € 30 (administratiekost**)

·         Annulering op minder dan 45 en meer dan 30 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost).

·         Annulering vanaf 30 en meer dan 15 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 30 (administratiekost**) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost)

·         Bij annulering vanaf 15 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

·         Wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt eveneens het volledige deelnamegeld aangerekend.

**Indien de inschrijving gebeurde door/voor een vrijwilliger die in 2016 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, is de aangerekende administratiekost €10.

Verplaatsing inschrijving naar een ander kamp of cursus

Bij deelnemers die 7 dagen of later na de bevestiging van hun inschrijving alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander initiatief, wordt een administratiekost aangerekend van € 30 (in het geval waarbij het gaat om een kamp met specifieke hoge kosten, kan dit verhoogd worden, zie hieronder). De inschrijving op het nieuwe initiatief gebeurt op hetzelfde moment als de annulatie. Een verplaatsing kan alleen naar een ander initiatief binnen hetzelfde kalenderjaar.

Extra annuleringskost bij dure kampen

Bij bepaalde kampen kan Jonge Helden ook een extra annuleringskost aanrekenen wanneer aan de inschrijving specifieke hoge kosten verbonden zijn. (bv. het boeken van een trein- of vliegticket op naam).

Annulatie wegens overmacht

Onder overmacht verstaan we ziekte van de deelnemer en sterfgevallen tot in de tweede graad. Daarbij dient er een attest van de behandelende arts of een rouwbrief toegestuurd worden naar Jonge Helden Vital Decosterstraat 84 3000 Leuven. Kopijen worden niet aanvaard. Jonge Helden dient naast dit bewijsstuk ook schriftelijk op de hoogte gebracht worden, ten laatste op de dag van de aanvang van het initiatief. Slechts na het schriftelijk en tijdig melden en het ontvangen van de originele bewijsstukken, kan Jonge Helden een tussenkomst doen.

Er wordt €30 aangerekend als administratiekost***. Voor het resterende bedrag wordt een waardebon opgemaakt die geldig is tot en met de zomer van 2018. Deze is niet overdraagbaar op andere personen. Waardebonnen kunnen niet ingezet worden op het KIKA-kamp.

Indien deze waardebon niet of niet volledig wordt gebruikt, vervalt deze. Een waardebon kan nooit omgeruild worden in geld.

***Indien de inschrijving gebeurde door/voor een vrijwilliger die in 2016 een initiatief (code VAK, SPW of CUR) begeleidde, is de aangerekende administratiekost €10.

Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Publicaties en privacy

Op Jonge Helden-initiatieven worden regelmatig foto’s genomen die op onze website(s) kunnen komen of gebruikt worden in onze publicaties of op sociale netwerksites zoals bijvoorbeeld Facebook, Flickr, Youtube, Twitter etc. Door in te stemmen met de algemene voorwaarden, stem je in met dit portretrecht. Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen eveneens gebruikt worden voor publicatie op de hier vermelde plaatsen.

Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we op eenvoudig verzoek de betreffende foto’s of ervaringen van onze website kunnen verwijderen.

De persoonsgegevens van alle individuen ingevoerd op inschrijven.jongehelden.be worden opgenomen in het ledenbestand van Jonge Helden conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven.

Geschillen

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het RPR waar Crefi vzw, waar Jonge Helden deel van uitmaakt, is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP

Elke organisatie die graag creativiteit wil stimuleren is welkom bij Jonge Helden voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat.

Aansluiten kan inhoudelijk (gratis) of met als extra optie een verzekeringspakket (betalend) en loopt telkens van januari tot en met december.

  • Het betalend pakket met verzekering kost €75. Wie voor het werkjaar 2017 nog aansluit na 1/07/2017, betaalt €37,5. De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@jongehelden.be
  • Inhoudelijk aansluiten. Op deze manier krijg je creatieve spelideeën toegestuurd, kan je bij ons terecht voor ondersteuning op maat. Een verzekering van de activiteiten hoort NIET bij deze gratis aansluiting.

Beide vormen van aansluiting dienen te gebeuren via inschrijven.jongehelden.be, door een account voor de groep aan te maken en met die account in te schrijven voor de 'jaarlijkse aansluiting'. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. Het is daarnaast ook mogelijk om een aansluitingsaanvraag te doen via info@jongehelden.be.

Een groep is pas verzekerd voor zijn activiteiten die vallen na de datum van het ontvangen van het aansluitingsgeld door Jonge Helden. Enkel standaardactiviteiten* die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden worden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden zo volledig mogelijke jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.

Om een activiteit bij Jonge Helden bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar en wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers.

Een sjabloon voor het doorgeven van activiteiten kan bij Jonge Helden verkregen worden.
*Enkel standaard activiteiten worden gedekt conform de polisvoorwaarden. De makelaar beslist wat hieronder verstaan wordt. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten... worden niet gedekt. Bij twijfel of een activiteit standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Jonge Helden. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

De aangesloten organisaties ( leden en leiding ) krijgen een commerciële korting van 5% op kampen en speelweken bij Jonge Helden. Deze is cumuleerbaar met vroegboekkorting maar niet met getrouwheidskorting. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, dienen leden tijdens het inschrijvingsproces hun lidmaatschap te vermelden in het opmerkingenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Het is niet mogelijk om achteraf deze code nog toe te kennen.